Policy

AFFÄRSIDÉ

Clean Service System AB skall bedriva städning och kringliggande tjänster åt företag och organisationer i Skåne län.

KVALITET

Vi skall säkerställa att de åtaganden vi har avtalat uppfylls genom:

  • regelbundna uppföljningsmöten enligt kundens önskemål
  • fortlöpande teknisk kvalitetsuppföljning.
  • kontinuerligt uppdaterade arbetsinstruktioner
  • förslag till förbättringar av den levererade tjänsten
  • flexibilitet i tjänstens utförande

MILJÖ

Vi skall välja bästa möjliga alternativ för att skona och skydda miljön genom:

  • tillämpning av torra städmetoder i största möjliga utsträckning
  • fortlöpande granskning av använda rengöringsmedels miljöpåverkan
  • användning av miljömärkta rengöringsmedel
  • minimerat transportbehov genom användning av koncentrerade rengöringsmedel.
  • användning av doseringsutrustning för att minimera risken för överdosering.